Міжнародна науково-практична конференціяІнноваційні розробки в аграрній сфері

28-29 листопада 2018

Завантажити матеріали конференції 2018

Інноваційні розробки в аграрній сфері

28-29 листопада 2018

Запрошуємо до реєстрації!

Наукові напрямки конференції

Перша секція

Інноваційні технології в агроінженерії

Друга секція

Мехатроніка агропромислового виробництва

Третя секція

Перспективні розробки в автомобільному транспорті: проектування, дизайн, технологічна експлуатація

Четверта секція

Альтернативні джерела енергії та теплоенерго-збереження

П'ята секція

Екологічно-ощадні технології в рослинництві та тваринництві, інженерна екологія та ресурсозбереження

Шоста секція

Інноваційні технології в агрономії, насінництві та ландшафтному дизайні

Сьома секція

Земельне право та юридична практика в АПВ

Запрошуємо до участі у конференції що відбудеться у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка
на базі навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту

28-29 листопада 2018 року буде проведена Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ».

Особливістю заходу є використання веб-сайту конференції для реєстрації учасників, надання матеріалів щодо оформлення тез та презентацій.

Також буде використана багатофункціональна платформа для дистанційного проведення on-line конференцій, яка дозволяє одночасно підтримувати понад тисячу учасників підключених з любої точки світу, де є доступ до мережі інтернет. Під час проведення учасники будуть мати змогу не тільки переглядати та прослуховувати виступи, але й ставити запитання спікерам конференції як on-line, так і використовуючи чат, завантажувати свої презентації на віддалений сервер та скачувати на свої ноутбуки та планшети найбільш цікаві доповіді.


Учасники конференції У роботі конференції будуть приймати участь понад 80 магістрантів та молодих науковців ННІ МСМ

та on-line учасники з Данії, Німеччини та 12 областей України:

 • Харківської
 • Київської
 • Хмельницької
 • Житомирської
 • Полтавської
 • Сумської
 • Одеської
 • Кіровоградської
 • Запорізької
 • Дніпропетровської
 • Луганської
 • Чернігівської

Не пропустіть свій шанс отримати новини щодо нової конференції Master2018

Конференція Master2018 відбудеться у листопаді 2018 року. Тези доповідей, прийнятих до виголошення на конференції, будуть опубліковані в електронному вигляді окремою збіркою. Для отримання збірки необхідно оформити підписку

Вимоги до оформлення тез наукових доповідей: Тези доповідей, прийнятих до виголошення на конференції, будуть опубліковані в електронному вигляді окремою збіркою БЕЗКОШТОВНО. Для публікації тез необхідно надати електронну версію документу згідно наступних вимог

(надіслати на E-mail: vlasv@ukr.net)

Електронний варіант тез наукової доповіді (назва файлу обов’язково містить П.І.Б. першого автора та має розширення *.doc або *.docx) має бути підготовлений в редакторі Місrоsoft Word для Windows в обсязі 1 повна сторінка формату А4:

 • Сторінки не нумерувати
 • Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту - 14 пт. Інтервал – одинарний. Поля – 2,0 см
 • На першій сторінці спочатку рядок – індекс УДК, з лівого краю, напівжирними. Пропустити один рядок
 • Назва тез – прописними напівжирними літерами, по центру. Пропустити один рядок
 • Прізвище, ініціали автора та наукове звання - напівжирними літерами, по центру
 • Назва організації - в круглих дужках, курсивом, по центру. Пропустити один рядок
 • Основний текст тез - по ширині, відступ першої строки абзацу 1,25 см
 • Графічні матеріали повинні бути розміщені по центру тез. Нумерація та підписи – по центру за зразком: Рисунок 1 - Схема роботи пристрою ....
 • При наявності графічних матеріалів, вони обов’язково подаються додатково окремим файлом формату *.jpg. або *.png
 • Назви та нумерація таблиць - по центру за зразком: Таблиця 1 - Результати розрахунку ....
 • В кінці тез заголовок «Список літератури» - друкувати напівжирними літерами, по лівому краю
 • Перелік посилань виконати у відповідності до вимог МОН України – вирівнювання по ширині. Бажано посилання робити на наукові праці випускової кафедри, на якій навчається магістрант або працює учасник конференції
 • Назва організації - в круглих дужках, курсивом, по центру. Пропустити один рядок

На другій сторінці файлу необхідно навести українською та англійською мовами наступні дані з нового рядка: тему доповіді; П.І.Б. автора та наукове звання; назву організації; коротку анотацію одним реченням; ключові слова (3-5 словосполучень за напрямком досліджень)

Окремим файлом надіслати кольорову фотографію (роздільна здатність не менше 800×600 dpi), яка найбільш повно характеризує напрямок досліджень або суть наукової розробки (формат *.jpg або *.png)

Доповіді , які будуть представлені на конференції можуть бути опубліковані у Віснику ХНТУСГ, включеного до переліку МОН України (орієнтовна дата виходу видань – березень, квітень 2019), а також у журналі «Інженерія природокористування». Оплата за публікацію статей проводиться після прийняття редакціями матеріалів до друку.

Вимоги оформлення щодо публікації у фахових виданнях:

Зразок тез Запрошення на конференцію


Цитати на тему

ННІ механотроніки і систем менеджменту

пр.Московський 45, Харків, Україна,61050

(057) 732-86-40

mtf_master@ukr.net

Прийняти участь

Запрошуємо прийняти участь у роботі конференції студентів, магістрантів, молодих учених, фахівців, провідних спеціалістів, практиків та керівників підприємств